Cinemes Illa - Pel·lícula: EL DIA QUE VENDRA(DIGT) ( TORNAR )
Sala 06 - Dilluns 15-04-2019 - 17:00 h
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
17:00
19:30
22:15

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA