Cinemes Illa - Pel·lícula: SHAZAM(DIGT) ( TORNAR )
Sala 01 - Dilluns 15-04-2019 - 20:00 h
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1


PANTALLA

Altres Sessions:
15:30
20:00
22:45

        LLIURE       
SELECCIONADA
    ESPECIAL    
  RESERVADA   
     OCUPADA